Preferált nyelv / Preferred language

MAGYAR

ENGLISH

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Downdog Jógas Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) órarendi óráira/eseményeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a jógaközpontok szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

a. Az egyesület adaai
• Cégnév: Downdog Jógastúdió Egyesület
• Székhely: 1074 Budapest, Szövetség utca 9/B. földszint
• Adószám: 18650916-2-42
• Nyilvántartási szám: 01-02-15826
• Egyesületi elnök: Pelsőczy Petra
• Bankszámlaszám: OTP 11705022-21036046 Downdog Jógastúdió Egyesület • A Szolgáltató e-mail címe: downdogjoga@gmail.com

b. Az egyesület telephelyei

• 1067 Budapest, Eötvös utca 26/c. 2. em. 12. (Downdog Oktogon)
• 1074 Budapest, Szövetség utca 9. „B” épület Fsz. 1. (Downdog Blaha)
  • • 1085 Budapest, Pál utca 2. 2. em. (Downdog Corvin)
  • • 1126 Budapest, Márvány utca 29. 2. em. (Downdog Alkotás)
• 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. 2.em. 4 (Downdog Shakti)
• 1027 Budapest, Margit krt. 60. Fe. 9. (Downdog Margit krt.)
• 1114 Budapest, Bartók Béla út 23. (Downdog Buda)

c. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar. 2. Részvételi feltételek

A https://downdogjoga.hu/ weboldalon az Egyesület rendszeres jógaóráin és eseményein való részvételi lehetőséget értékesít.

A jógaórákon/eseményeken való jelentkezésre a https://downdogjoga.hu/orarend/, illetve a https://downdogjoga.hu/esemenyek/ weboldalakon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató jógatanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

Jógaóráinkat/eseményeinket elsősorban felnőtteknek ajánljuk.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

Az órákra/eseményekre történő jelentkezés menete:

i.

ii. iii.

Órarendi órák esetében az adott óránál, egyéb eseménynél pedig az esemény adatlapján a jelentkező rákattint a „Bejelentkezés” gombra.

A jelentkezést rendszerünk rögzíti.

A megrendelt részvételt üzleteinkben személyesen, illetve banki átutalással van lehetőség kifizetni. A jelentkezésre hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további tájékoztatást kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

3. Az órarendi órák/események menete

Órarendi órák esetében az oktatás időtartama az órarendben feltűntetett időtartamnak felel meg. Események tekintetében azok időtartamát az adott esemény leírása tartalmazza. Üzleteinkben állandó recepció nem működik, belépésre az órarendi órák és egyéb meghirdetett események kezdési időpontja előtt 20 perccel van lehetőség. Célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, a gyakorlásba a késve érkező jelentkező nem tud bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a tanfolyamon részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

4. Az oktatás menete

Az egyesület a gyakorlás menete meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők az órákon/eseményeken saját eszközt használhatnak, de az egyesület biztosítja a szükséges eszközöket.

5. Kapcsolattartás

A bejelentkezett egyesületi tagokkal való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. Az Egyesület nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

6. Tagsági díjak

A tagsági díj tartalmazza az okleveles jógaoktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot. Az órarendi órákon történő mindenkori részvételi díjak a https://downdogjoga.hu/arainkrol weboldalon elérhetők. Az események részvételi díjairól az adott esemény leírása nyújt tájékoztatást. Az Egyesület jogosult a tagság díját bármikor egyoldalúan módosítani. Az egyesületi tagsági díjak módosításának közzététele a honlapon történik. A módosítás a honlapon való feltüntetés időpontjától érvényes.

7. A fizetés módja
a. Készpénzes fizetés
A tagsági díj készpénzes teljesítésére a helyszínen az óra vagy az esemény előtt van lehetőség. b. Banki átutalás

Eseményekre történő jelentkezéskor a jelentkező jogosult a kiválasztott esemény részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően válik érvényessé. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb az esemény időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai:
Név: Downdog Jóga Egyesület Bankszámlaszám: 11705022-21036046

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a nevét és a választott esemény megnevezését feltüntetni.

c. Fizetés SZÉP kártyával, internetes felületen keresztül

Az Egyesület részére az erre irányuló szerződés alapján az OTP Bank Nyrt., az MKB Bank és a K&H Bank biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét.

8. Részvételi szabályok

Az órarendi órákon és meghirdetett eseményeken való részvétel lehetősége a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A jógatanfolyamon való részvételből a Downdog Jógastúdió Egyesület képviseletében eljáró, jelen lévő jógaoktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: a jógatanfolyamon a jógaközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti; a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a jógatanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt az órán/eseményen való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, továbbá felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

9. Módosítás joga

Az Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy az órák/események időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett tanfolyamra felhasználható.

10. Lemondási feltételek

A résztvevők a kiválasztott rendszeres órarendi órák esetében 1 órával, eseményeknél 24 órával a kezdés időpontja előtt jogosultak a részvételt lemondani, a https://downdogjoga.hu/ weboldalon az adott óránál/eseménynél a „Lejelentkezem” gombra kattintva. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely órára/eseményre felhasználható.

11. Adatkezelés

Az Egyesület a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel, az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az órákra/eseményekre történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is

úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, ennek hiányában bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. A az órára/eseményre történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni.

12. Egyéb rendelkezések

1. Az Egyesület felhívja a jelentkező figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
2. Az egyesület bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
3. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

Copyright 2016 DownDog Jógastúdió - Minden jog fenntartvaKészítette: Szalai GáborFelÁSZFOldaltérképKapcsolat